പാവം മനസ് Mlayalam poem

>> Thursday, August 4, 2011

ഒരു പളുങ്കു പാത്രം
കണ്ണാടിപളുങ്കു പാത്രം
പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോളും കാണാം
അതില്‍ നിറയെ ശലഭങ്ങളാണ്,
പൂക്കളും, സ്വപ്നങ്ങളുടെ നനുത്ത
സ്നേഹത്തിന്‍ ഗന്ധം ഉണങ്ങിയപൂക്കളുടെ
വാടപോലെ ..
മനസെന്ന പളുങ്കുപാത്രം
ഉള്ളകതെക്കു കടന്നപ്പോള്‍ അവിടെ
കത്തിയുരുകുന്നൊരു നാളം..
അതിനു മാത്രംതീയുടെ കത്തിക്കയറുന്ന
നിറം...
ഹൃദയം ആയിരുന്നു വില്ലന്‍
സ്നേഹം കത്തിച്ചു വെച്ച
വില്ലന്‍..പാവം മനസ് 
 
____________________
മുറ്റത്തെ മഞ്ചാടി ചോട്ടില്‍
തുള്ളിക്കളിക്കണതാരോ ?
പൊന്നുമ്മ നല്‍കണ കാറ്റാണോ?
മിന്നി തിളങ്ങും മിനുങ്ങാണോ?
കിന്നാരം ചൊല്ലുമീ തുമ്പിപെണ്ണോ?
ഇല്ലത്തെ ചെല്ലമ്മേടുണ്ണിയാണോ ?
അല്ലെന്നു ചൊല്ലുന്നോരീമനമേ
ആരെന്നു ചൊല്ലുമോ നീ മനമേ ?
മഞ്ചാടിചോട്ടിലീ തുള്ളിക്കളിക്കും
കഥകള്‍ പറയണ, മിഴികള്‍ തുളുമ്പണ
മുത്തുകിലുങ്ങു മോരായിരമോര്‍മ്മകളാണേ..
ഓര്‍മ്മകളാണേ ...

0 comments:

Popular Posts

Category list

Category List

Category List

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP